QT 靈修筆記 – 7/7/2022

7/7/22(星期四)

經文: 詩 91:1~16

           結 40:1~49

1住在至高者隱密處的,必住在全能者的蔭下。2我要論到耶和華說:他是我的避難所,是我的山寨,是我的  神,是我所倚靠的。3他必救你脫離捕鳥人的網羅和毒害的瘟疫。4他必用自己的翎毛遮蔽你;你要投靠在他的翅膀底下;他的誠實是大小的盾牌。5你必不怕黑夜的驚駭,或是白日飛的箭,6也不怕黑夜行的瘟疫,或是午間滅人的毒病。7雖有千人仆倒在你旁邊,萬人仆倒在你右邊,這災卻不得臨近你。8你惟親眼觀看,見惡人遭報。9耶和華是我的避難所;你已將至高者當你的居所,10禍患必不臨到你,災害也不挨近你的帳棚。11因他要為你吩咐他的使者,在你行的一切道路上保護你。12他們要用手托著你,免得你的腳碰在石頭上。13你要踹在獅子和虺蛇的身上,踐踏少壯獅子和大蛇。14神說:因為他專心愛我,我就要搭救他;因為他知道我的名,我要把他安置在高處。15他若求告我,我就應允他;他在急難中,我要與他同在;我要搭救他,使他尊貴。16我要使他足享長壽,將我的救恩顯明給他。【詩 91:1~16】

禱讀: 1住在至高者隱密處的,必住在全能者的蔭下。他是我的避難所,是我的山寨,是我的  神,是我所倚靠的。3他必救你脫離捕鳥人的網羅和毒害的瘟疫。4他必用自己的翎毛遮蔽你;你要投靠在他的翅膀底下;他的誠實是大小的盾牌。禍患必不臨到你,災害也不挨近你的帳棚。11因他要為你吩咐他的使者,在你行的一切道路上保護你。15他若求告我,我就應允他;他在急難中,我要與他同在;我要搭救他,使他尊貴。

1.簡單的描述這段經文的重點

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.從這段經文中,我看到了上帝是一位怎麼樣的 神?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.抄寫今天這段經文中,最喜愛的一節或一段經文

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.使用今天的一段經文禱告

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.寫下在靈裡對今天經文的感動(聆聽神今天要對我說甚麼?)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6.透過今天的經文,可以如何運用在生活中?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *